Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η)

Αρχοντικό Μπέκα (περιοχή Μπαρμπούτα)

Ολγάνου 22, Τ.Κ. 59132

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Γραμματέα Εμ. Ξυνάδα 6946.901.531

Μέλους Δ.Σ. Νικ. Βουδούρη 6942.982745

e-mail: emipi@ymail.com

 

 Για επικοινωνία με την επιτροπή των "Χρονικών"

Αναστασία Ταναμπάση (Διευθύντρια)  τηλ. 6946.089.671 και μέσω e-mail: xronika_emipi@yahoo.gr 

 

 Για θέματα ιστοσελίδας, δημοσίων σχέσεων και ΜΜΕ

Νικόλαος Βουδούρης τηλ: 6942.982.745 ή μέσω e-mail: web.emipi@gmail.com