Όροι Χρήσης


Γενικοί Όροι
Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου http://emiph.blogspot.com/ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.
  Ο δικτυακός τόπος http://emiph.blogspot.com/ ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους υπό μορφή συνδέσμων (links), ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, ούτε εγγυάται αν είναι διαθέσιμοι. Ο επισκέπτης των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

Πνευματικά Δικαιώματα
Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου http://emiph.blogspot.com/ μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία που αναγράφονται σε αυτόν, αρκεί να αναφέρεται ξεκάθαρα και ευδιάκριτα η πηγή και να υπάρχει σχετική παραπομπή στην παρούσα ιστοσελίδα. Ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέρος ή σύνολο άρθρου ή κειμένου στο διαδίκτυο, ο επισκέπτης οφείλει να παραθέσει σχετικό σύνδεσμο (link) προς την παρούσα ιστοσελίδα.

Αναρτήσεις - Σχόλια
Η υποβολή σχολίων και κάθε άλλη αλληλεπίδραση προς την ιστοσελίδα οφείλει να κυμαίνεται στις επιταγές της δημοσίας αιδούς, ενώ οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου επιφυλάσσονται για το ποιες καταχωρήσεις θα αναρτώνται τελικά.

Δήλωση περί «Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα»
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέσο προβολής του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας» με κατά συντομία τίτλο Ε.Μ.Ι.Π.Η. και δεν αποσκοπεί σε κανένα υλικό όφελος, ως απόρροια της χρήσης των υπηρεσιών της. Δηλώνεται δε κατηγορηματικά πως κανένα εξουσιοδοτημένο μέλος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. δεν πρόκειται να ζητήσει οποιαδήποτε χρηματική καταβολή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στις περιπτώσεις αγοράς των έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, η αποπληρωμή του κόστους γίνεται με αντικαταβολή και μόνο.

Καταχωρήσεις χορηγών στην ιστοσελίδα
Οι επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τους χορηγούς της Εταιρείας και η προβολή των μακετών τους γίνεται τιμής ένεκεν, χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση από πλευράς της Εταιρείας.

Δωρεές
Όπως προαναφέρεται ξεκάθαρα, η Ε.Μ.Ι.Π.Η. είναι Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν τις δωρεές τους, είτε στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε μέσω του ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής (paypal) που ενδεχομένως να προσφέρεται ως επιλογή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση, πριν γίνει οποιαδήποτε δωρεά, καλόν είναι να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι με τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας ή τον ταμία της Εταιρείας.

Άλλες διατάξεις
Τέλος, δηλώνεται απερίφραστα πως απαγορεύεται κάθε πράξη που δεν δηλώνεται ρητώς από τα παραπάνω ότι επιτρέπεται.

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
Υπεύθυνος κατά το νόμο και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας είναι ο Νικόλαος Βουδούρης, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας της Εταιρείας (nikos_voud@hotmail.com – 6942.982.745)