Η ΕταιρείαΤο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τα έτη 2017-2019 αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Ολυμπία Μπέτσα

Αντιπρόεδρος:  Ιωάννα Ζιώγα (verioan@yahoo.gr)

Γραμματέας: Εμμανουήλ Ξυνάδας (emmxynadas@gmail.com)

Ταμίας: Παναγιώτης Δαβόρας

Μέλη: Αντωνία Χαρίση

            Νικόλαος Βουδούρης  (nikos_voud@hotmail.com)

            Αναστασία Ταναμπάση


Παλαιότερα Δ.Σ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τα έτη 2014-2016 αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ξυνάδας (emmxynadas@gmail.com)

Αντιπρόεδρος: Ολυμπία Μπέτσα (nikos_voud@hotmail.com)

Γραμματέας: Αναστασία Ταναμπάση

Ταμίας: Ιωάννα Ζιώγα (verioan@yahoo.gr)

Μέλη: δ. Αθανάσιος Βουδούρης (voudouris@yahoo.gr)

            Μαρία Χειμωνοπούλου

           Νικόλαος Βουδούρης


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τα έτη 2011-2013 αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ξυνάδας (xinthlg@yahoo.gr)

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βουδούρης (nikos_voud@hotmail.com)

Γραμματέας: Ολυμπία Μπέτσα

Ταμίας: Ιωάννα Ζιώγα (verioan@yahoo.gr)

Μέλη: δ. Αθανάσιος Βουδούρης (voudouris@yahoo.gr)

            Σταμάτιος Κωνσταντούδης

            Αναστασία Ταναμπάση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τα έτη 2008-2010 αποτελείτο από τους:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Γ. Βουδούρης (voudouris@yahoo.gr)

Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας (xinthlg@yahoo.gr)

Γραμματέας: Ιωάννα Α. Ζιώγα (verioan@yahoo.gr)

Ταμίας: Αντώνιος Β. Γκαλίτσιος (antongal@gmail.com)

Μέλη: Νικόλαος Γ. Βουδούρης (nikos_voud@hotmail.com)

           Σταμάτης Α. Κωνσταντούδης

           Αναστασία Γ. Ταναμπάση


Τα ιδρυτικά μέλη

Τα Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας, κατ' αλφαβητική σειρά, είναι:

   1. Ανάστου Δημήτριος
   2. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος
   3. Βουδούρης Αθανάσιος
   4. Βουδούρης Νικόλαος
   5. Γαβριηλίδης Θωμάς
   6. Γκαλίτσιος Αντώνιος
   7. Γκέκας Αθανάσιος
   8. Ζιώγα Ιωάννα
   9. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία
  10. Ιωσηφίδης Απόστολος
  11. Κακούλης Κωνσταντίνος
  12. Καρατσιώλης Ιωάννης
  13. Αρχιμ. Κυριλλίδης Παλαμάς
  14. Κωνσταντούδης Σταμάτης
  15. Μαρμάγγελος Νικόλαος
  16. Αρχιμ. Μπατσαράς Πορφύριος
  17. Μπέτσα Ολυμπία
  18. Ξυνάδας Εμμανουήλ
  19. Παπαδόπουλος Αθανάσιος
  20. Πυρινός Παύλος
  21. Σκούπρας Χρήστος
  22. Στάθη Μαρία
  23. Ταναμπάση Αναστασία
  24. Τζήκα-Μπατσαρά Χάιδω
  25. Τζήκα Νικολέτα
  26. Τρομπούκης Αλέξανδρος
  27. Χρυσικόπουλος Δημήτριος
  28. Πρωτ. Χρυσόπουλος Αντώνιος
  29. Αρχιμ. Χρυσοστόμου Γεώργιος