Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού
Η Εταιρεία εκδίδει τα “Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας”, μια τετράμηνη έκδοση που περιέχει άρθρα σχετικά με την ιστορία & τον πολιτισμό του Ν. Ημαθίας, καθώς και νέα και εκδηλώσεις της Εταιρείας.

Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές στο περιοδικό καταβάλλοντας ετήσια συνδρομή 20 € για την έντυπη έκδοση την οποία θα λαμβάνετε στη διεύθυνσή σας ή 10 € για την ηλεκτρονική συνδρομή, οπότε θα λαμβάνετε το περιοδικό στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Επίσης τα “Χρονικά” μπορείτε να τα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις ή να κατεβάσετε ηλεκτρονικά τα παλαιότερα τεύχη του περιοδικού.


ΒΕΡΟΙΑ
Βιβλιοπωλείο “Επίκαιρο” (Βενιζέλου 28)
Βιβλιοπωλείο “Πυρινός” (Βενιζέλου 50)


Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους κανόνες δημοσίευσης στο περιοδικό "Χρονικά"Αρχείο τευχών του περιοδικού "Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού"
 1. χρονικά τχ.1 (Απρ.-Ιούν. 2008 αρχείο pdf 3,92mb
 2. χρονικά τχ.2 (Ιούλ-Σεπτ. 2008 αρχείο pdf 14,7mb
 3. χρονικά τχ.3 (Οκτ-Δεκ. 2008 αρχείο pdf 6,5mb
 4. χρονικά τχ.4 (Ιαν-Μαρ 2009) αρχείο pdf 8,8mb
 5. χρονικά τχ.5 (Απρ-Ιούν. 2009) αρχείο pdf 8 mb
 6. χρονικά τχ.6 (Ιουλ-Σεπτ. 2009) αρχείο pdf 2,9 mb
 7. Χρονικά τχ. 7 (Οκτ-Δεκ. 2009) αρχείο pdf 3.59 mb
 8. Χρονικά τχ. 8 (Ιαν-Μαρ. 2010) αρχείο pdf 9,70 mb
 9. Χρονικά τχ. 9 (Απρ-Ιούν. 2010) αρχείο pdf 3 mb
 10. Χρονικά τχ. 10 (Ιουλ-Σεπτ. 2010) αρχείο pdf 6 mb
 11. Χρονικά τχ. 11 (Οκτ-Δεκ. 2010) αρχείο pdf 7.1 mb  
 12. Χρονικά τχ. 12 (Ιαν-Μαρ 2011) αρχείο pdf 6.11 mb 
 13.  Χρονικά τχ. 13 (Απρ-Ιούν. Χρονικά τχ. 13 (Απρ-Ιούν. 2011) αρχείο pdf 4.14 mb
 14.  Χρονικά τχ. 14 (Ιουλ-Σεπτ. 2011) αρχείο pdf 3.32 mb
 15. Χρονικά τχ 15 (Οκτ - Δεκ 2011) αρχείο pdf 2.38 mb
Συνδρομητική μορφή
 1. Χρονικά τχ 16 (Ιαν - Απρ 2012) αρχείο pdf
 2. Χρονικά τχ 17 (Μάιος - Αυγ 2012) αρχείο pdf
 3. Χρονικά τχ 18 (Σεπτ - Δεκ 2012) αρχείο pdf
 4. Χρονικά τχ 19 (Ιαν - Απρ 2013) αρχείο pdf
 5. Χρονικά τχ 20 (Μάιος - Αυγ 2013) αρχείο pdf
 6. Χρονικά τχ 21 (Σεπτ - Δεκ 2013) αρχείο pdf
 7. Χρονικά τχ 22 (Ιαν - Απρ 2014) αρχείο pdf
 8. Χρονικά τχ 23 (Μάιος - Αυγ 2014) αρχείο pdf
 9. Χρονικά τχ 24 (Σεπτ - Δεκ 2014) αρχείο pdf
 10. Χρονικά τχ 25 (Ιαν - Απρ 2015) αρχείο pdf
 11. Χρονικά τχ 26 (Μάιος - Αυγ 2015) αρχείο pdf
 12. Χρονικά τχ 27 (Σεπτ - Δεκ 2015) αρχείο pdf
 13. Χρονικά τχ 28 (Ιαν - Απρ 2016) αρχείο pdf
 14. Χρονικά τχ 29 (Μάιος - Αυγ 2016) αρχείο pdf
 15. Χρονικά τχ 30 (Σεπτ -Δεκ 2016) αρχείο pdf
 16. Χρονικά τχ 31 (Ιαν - Απρ 2017) αρχείο pdf
 17. Χρονικά τχ 32 (Μάιος - Αύγ. 2017) αρχείο pdf  
 18. Χρονικά τχ 33 (Σεπτ. - Δεκ. 2017) αρχείο pdf
 19. Χρονικά τχ 34 (Ιαν. - Απρ 2018) αρχείο pdf