Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

"Η Μουσουλμανική παρουσία στην Ημαθία" - Το νέο αφιέρωμα του 38ου τεύχους των “Χρονικών”Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και σε συνέχεια του αφιερώματος του 37ου φύλλου του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. “Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας”, το 38ο φύλλο αφιερώνεται στην παρουσία των Μουσουλμάνων στην Ημαθία.Η μουσουλμανική παρουσία στην περιοχή συνδέεται με τις προσπάθειες κατάληψής της στα τέλη των Βυζαντινών χρόνων, ενώ η οριστική εγκατάσταση τους έγινε μετά την κατάληψη της Βέροιας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1430. Η Βέροια εντάχθηκε στο Σαντζάκι της Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε έδρα Καζά. Στους αιώνες που ακολούθησαν οι Μουσουλμάνοι συνυπήρξαν με τους γηγενείς Χριστιανούς κατοίκους και τους Εβραίους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τον 16ο αιώνα. Γενικότερα, οι Μουσουλμάνοι αποτέλεσαν μέρος του κοινωνικού συνόλου και συνέβαλαν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, αλλά και των αστικών κέντρων στα οποία ήταν ενταγμένοι.
Σκοπός του αφιερώματος των “Χρονικών” είναι η ανάδειξη πτυχών της Τοπικής Ιστορίας, οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία και τη δραστηριότητα των Μουσουλμάνων της Ημαθίας. Μέσα από τις εργασίες οι συγγραφείς μπορούν να αναδείξουν ζητήματα α) που σχετίζονται με θέματα διοίκησης και απόδοσης δικαιοσύνης, β) που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική τους δραστηριότητα, γ) που αναδεικνύουν προσωπικότητες Μουσουλμάνων της περιοχής, δ) που σχετίζονται με την τοπιογραφία και λοιπή αρχιτεκτονική των συνοικιών όπου κατοικούσαν κ.τ.λ.
Έτσι, καλούνται ιστορικοί, ιστοριοδίφες, τοπικοί ερευνητές κ.τ.λ. να καταθέσουν τις εργασίες τους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα μέχρι την 15η Αυγούστου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση των "Χρονικών" xronika_emipi@yahoo.gr με την ένδειξη για το περιοδικό "Χρονικά".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου