Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

"Η Εβραϊκή παρουσία στην Ημαθία" - Το νέο αφιέρωμα του 37ου τεύχους των “Χρονικών”
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. το 37ο φύλλο του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. “Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας” αφιερώνεται στην παρουσία των Εβραίων της Ημαθία.


Η εβραϊκή παρουσία μαρτυρείται στην περιοχή από τα Ρωμαϊκά χρόνια και συνεχίστηκε και στα βυζαντινά χρόνια. Ειδικότερα, μετά την κατάληψη της Βέροιας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1430 οι Ρωμανιώτες Εβραίοι έφυγαν από την πόλη. Στα τέλη του 15ου αιώνα εξαιτίας των διώξεων που υπέστησαν οι Εβραίοι Σεφαραδίτες από το Φερδινάνδο και την Ισαβέλλα της Ισπανίας, εγκαταστάθηκαν στην πόλη Εβραίοι από την Ιβηρική χερσόνησο, οι οποίοι δημιούργησαν μια ακμαία κοινότητα. Γενικότερα, οι Εβραίοι συνέβαλαν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, αλλά και των αστικών κέντρων στα οποία ήταν ενταγμένοι.

Σκοπός του αφιερώματος των “Χρονικών” είναι η ανάδειξη πτυχών της Τοπικής Ιστορίας, οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία και τη δραστηριότητα των Εβραίων της Ημαθίας. Μέσα από τις εργασίες οι συγγραφείς μπορούν να αναδείξουν ζητήματα α) που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική τους δραστηριότητα, β) που αναδεικνύουν προσωπικότητες Εβραίων της περιοχής, γ) που σχετίζονται με την τοπιογραφία και λοιπή αρχιτεκτονική της Εβραϊκής Συνοικίας της Βέροιας κ.τ.λ.

Έτσι, καλούνται ιστορικοί, ιστοριοδίφες, τοπικοί ερευνητές κ.τ.λ. να καταθέσουν τις εργασίες τους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα μέχρι την 30η Απριλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση των "Χρονικών" xronika_emipi@yahoo.gr με την ένδειξη για το περιοδικό "Χρονικά". Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, ερευνητές οι οποίοι θα χρειαστούν μικρή παράταση καλούνται να επικοινωνήσουν με την Ε.Μ.Ι.Π.Η. στο ίδιο e-mail.

Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και από λέξεις κλειδιάΤους κανόνες σύνταξης των άρθρων για το περιοδικό “Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας” μπορείτε να τους αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Κανόνες Δημοσίευσης στο περιοδικό "Χρονικά"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου