Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Το 35ο τεύχος των "Χρονικών" αφιερωμένο στη ΓυναίκαΗ γυναίκα αποτελεί το κεντρικό θέμα του 35ου τεύχους των «Χρονικών». Η Επιτροπή Εκδόσεων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. καλεί τα μέλη της και άλλους ερευνητές να συντάξουν άρθρα σχετικά με τη γυναίκα της Ημαθίας, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου για ζητήματα φύλου. 

Οι συντάκτες των άρθρων καλούνται να προσεγγίσουν θέματα που αφορούν τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας αναδεικνύοντας, παράλληλα, το ιδιαίτερο συγκείμενο, κοινωνικό και πολιτικό. Μεταξύ των στόχων του υπό διαμόρφωση φύλλου είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιες οι γυναίκες αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους μέσα στο σύστημα των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων στην περιοχή της Ημαθίας. Επιδιώκεται, επίσης, να φωτισθούν οι δυσχέρειες και οι περιπέτειες, τις οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να χειραφετηθούν και να αποκτήσουν κοινωνικά, εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα. 
Ο μέγιστος αριθμός σελίδων όλων των άρθρων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10, ενώ θα ακολουθείται γραμματοσειρά Palatino Linotype, μέγεθος 12, μονό διάστιχο και περιθώρια σελίδων τουλάχιστον 2.5 cm και στις 4 πλευρές της σελίδας μεγέθους Α4. 
Η υποβολή των άρθρων θα συνοδεύεται από: α. Στοιχεία του συγγραφέα, β. Τίτλο άρθρου, γ. Σύντομη περίληψη, δ. Λέξεις ευρετηρίου, ε. Κείμενο, στ. Βιβλιογραφικές παραπομπές, ζ. Πίνακες, εικόνες, αρχειακό υλικό. 
Η υποβολή των άρθρων θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. xronika_emipi@yahoo.gr με την ένδειξη «Για τα Χρονικά». Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 4 Αυγούστου 2018, ενώ τα αποσταλέντα άρθρα θα ελεγχθούν για την επιστημονική τους αρτιότητα από την Επιστημονική Επιτροπή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου