Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Μελετήματα Ημαθίας τόμος Ε΄ (2013) - Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία Μέρος Β΄

Κυκλοφορεί από την Ε.Μ.Ι.Π.Η. ο πέμπτος τόμος του Επιστημονικού Περιοδικού Μελετήματα Ημαθίας. Στον τόμο περιλαμβάνονται πρωτότυπες εργασίες στις οποίες αναπτύσσονται θέματα σχετικά με την τοπική ιστορία της Ημαθίας. Οι εργασίες αποτέλεσαν ανακοινώσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία.

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας και η Γενική Συνέλευση της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Δέκα χρόνια ζωής μετράει φέτος η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) και με αφορμή τα δέκα χρόνια θα διοργανώσει σειρά επετειακών εκδηλώσεων.

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

"Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα" Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας - Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εισηγητών


Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κατά τις υπ. αριθμ. 8/2017 και 1/2018 συνεδριάσεις του, εκτιμώντας τη θετική έκβαση της Ά Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας «Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα», αποφάσισε τη διοργάνωση της Β΄ Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας με το γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα».