Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ημαθία Από τα οθωμανικά χρόνια ως τις μέρες μας - Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας

Βέροια 29-6-2017
Αρ. Πρωτ. 25


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
πρόσκληση συμμετοχής εισηγητών

Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ημαθία
Από τα οθωμανικά χρόνια ως τις μέρες μας


Κατά την υπ’ αρ. 5/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση θεματικής Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας με τίτλο «Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ημαθία (από τα οθωμανικά χρόνια ως τις μέρες μας)».Σκοπός της επιστημονικής Ημερίδας είναι να προσεγγίσει διαχρονικά το θέμα της ειρηνικής ή βίαιης μετακίνησης πληθυσμών με επίκεντρο την Ημαθία. Θα μελετηθούν οι παράγοντες που προκάλεσαν τις μεταναστευτικές ή προσφυγικές ροές, οι δημογραφικές μεταβολές στην Ημαθία, ο ρόλος του ελληνικού κράτους και των υπολοίπων κρατών, το ελληνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, η διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και του φαινομένου της αστικοποίησης.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ζ΄ Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (25 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2017) και συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017. Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της Ημερίδας είναι η Επιστημονική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη τους Σοφία Ηλιάδου – Τάχου (Καθ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας), Γεώργιο Κόκκινο (Καθ. Παν. Αιγαίου), Ιάκωβο Μιχαηλίδη (Αν. Καθ. Α.Π.Θ.), Ιωάννη Μπέτσα (Επικ. Καθ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας) και Αντωνία Χαρίση (Δρ. Παν. Δυτ. Μακεδονίας – Μέλος Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.).
Υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της Ημερίδας είναι η Οργανωτική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από μια σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους έως τις 31 Αυγούστου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. (emipi@ymail.com). Το θέμα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 32 του περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η., «Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».
Οι εισηγητές, που χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Οργανωτική Επιτροπή για την επίλυση του ζητήματός τους.
Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της Ημερίδας περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής σας στην Ημερίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου