Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ημαθία Από τα οθωμανικά χρόνια ως τις μέρες μας - Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας

Βέροια 29-6-2017
Αρ. Πρωτ. 25


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
πρόσκληση συμμετοχής εισηγητών

Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ημαθία
Από τα οθωμανικά χρόνια ως τις μέρες μας


Κατά την υπ’ αρ. 5/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση θεματικής Επιστημονικής Ημερίδας Τοπικής Ιστορίας με τίτλο «Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ημαθία (από τα οθωμανικά χρόνια ως τις μέρες μας)».