Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα - Στ΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας (1900-2000) - Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εισηγητών

Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα (1900-2000)

Στ΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας 

Γενική Ιστορική Επισκόπηση


Ανακοίνωση - Πρόσκληση ΕισηγητώνΚατά την υπ’ αριθμ. 4/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΜΙΠΗ αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με τον γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο συνδέεται με τις παραπάνω συνισταμένες, στην επαρχία της Βέροιας.
Σκοπός των ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό της παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη της Βέροιας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.