Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα (1940-1950) Η δεκαετία των μεγάλων ανατροπών και συγκρούσεων. Ανακοίνωση - Πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα

Δ΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας
(1940 – 1950)

Η δεκαετία των μεγάλων
ανατροπών και συγκρούσεων


Κατά την υπ’ αριθμ. 4/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά θα περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες από τις αρχές του 20ου αιώνα (ca 1900) μέχρι και τα τέλη του (ca 2000) και θα αφορά θεματικά σε ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο σχετίζεται με τις παραπάνω συνισταμένες, στην επαρχία της Βέροιας.