Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα - Επιστημονική Ημερίδα της Ε.Μ.Ι.Π.Η. σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα

Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας

Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κατά τις υπ. αριθμ. 6/2013 και 1/2014 συνεδριάσεις του αποφάσισε τη συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας σε συνεργασία με το Δήμο Ηρωϊκής πόλης Νάουσας με το γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Νάουσα του 20ου αιώνα».
Σκοπός της παραπάνω ημερίδας είναι η έρευνα και ανάδειξη στιγμών και πτυχών της νεότερης ιστορίας της Νάουσας και της γύρω περιοχής, μέσα από άγνωστο αρχειακό υλικό που διασώζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.