Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Τελευταία ανακοίνωση - πρόσκληση για την υποβολή ανακοινώσεων για την έκδοση στα Πρακτικά του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου (Οκτώβριος 2010)

Με την παρούσα ανακοίνωση η Ε.Μ.Ι.Π.Η. θα ήθελε να υπενθυμίσει την πρόθεση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. να προβεί στην έκδοση των Πρακτικών του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία (Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη - Λαογραφία), το οποίο πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2010.

Επειδή, οι διαδικασίες έκδοσης βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο προσκαλεί και παρακαλεί, όσους από τους εισηγητές επιθυμούν να δημοσιευτούν στα πρακτικά οι σχετικές ανακοινώσεις, να τις αποστείλουν το αργότερο μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2014, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014