Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Β΄ Επιστημονική Ημερίδα - Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα: Πρόσκληση προς εισηγητές

Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα

Β΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας
(1910 – 1925)

Από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κατά την υπ’ αριθμ. 4/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά θα περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες από τις αρχές του 20ου αιώνα (ca 1900) μέχρι και τα τέλη του (ca 2000) και θα αφορά θεματικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο αφορά τις παραπάνω συνισταμένες, της επαρχίας της Βέροιας.
Σκοπός των παραπάνω ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό της παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Οι ημερίδες θα ακολουθούν χρονολογική διαίρεση ως εξής: Α΄ (1890 – 1910), Β΄ (1910 – 1925), Γ΄ (1925 – 1940), Δ΄ (1940 – 1950), Ε΄ (1950 – 1967), Στ΄ (1967 – 1980), Ζ΄(1980 – 2000). Δεν αποκλείεται μελλοντικά να προκύψει και η ανάγκη πραγματοποίησης ημερίδων και με θεματικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή των εισηγητών θα εξασφαλίζεται με τη μέθοδο της υποβολής αιτήσεως – περιλήψεως από μέρους των ενδιαφερομένων. Τα κριτήρια συμμετοχής, εκτός από τον καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα, θα κινούνται, παράλληλα, στο πλαίσιο της αναζήτησης πληροφοριών για την τοπική μικροϊστορία.
Ως υπό εξέταση περίοδος για τη δεύτερη θεματική ορίστηκε το χρονικό διάστημα 1910 – 1925, προκειμένου να διερευνηθούν πτυχές της ιστορικής μετάβασης της επαρχίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς μέσα σε αυτή διαδραματίζονται πολλά από τα σπουδαιότερα στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα του 20ου αιώνα. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι πολιτικές εξελίξεις και ανταγωνισμοί (εθνικός διχασμός, πολιτικά και στρατιωτικά κινήματα), ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, το προσφυγικό ζήτημα αποτελούν ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι εργασίες της ημερίδας.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (17 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου), κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα) 21 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012.
Υπεύθυνη τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της ημερίδας είναι Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους α) Στράτο Δορδανά, β) Ιάκωβο Μιχαηλίδη, γ) Σπυρίδωνα Σφέτα και δ) Κωνσταντίνο Φωτιάδη.
Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή της Ε.Μ.Ι.Π.Η., η οποία αποτελείται από τους: α) δ. Αθανάσιο Βουδούρη, β) Εμμανουήλ Ξυνάδα, γ) Ολυμπία Μπέτσα δ) Αναστασία Ταναμπάση και ε) Ιωάννα Ζιώγα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (κατεβάστε τα έντυπα), μέχρι την 31η Μαΐου 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com. Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 17 του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».
Εισηγητές οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση αναλόγως.
Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της ημερίδας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                    Η Γραμματέας
Εμμανουήλ Ξυνάδας            Ολυμπία Μπέτσα

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Βεροιώτικες Ιστορίες της Αποκριάς....

Βεροιώτικες ιστορίες της Αποκριάς ακούστηκαν το πρωί του Σαββάτου, 25 Φεβρουαρίου 2012 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. "Μαθαίνω της ιστορία του τόπου μου...".


Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης, την οποία επιμελήθηκε και παρουσίασε η εκπαιδευτικός και μέλος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κ. Αρίστη Κουκουρίκου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσου τα ήθη, τα έθιμα και παιχνίδια της Αποκριάς, όπως αυτά περιγράφονται μέσα σε κείμενα Βερoιωτών συγγραφέων ή έφτασαν σε εμάς μέχρι σήμερα μέσα από την προφορική παράδοση.


Στο δημιουργικό κομμάτι της συνάντησης τα παιδιά ασχολήθηκαν με την κυρά - Σαρακοστή, μια χειροτεχνία η οποία απεικονίζει τη Σαρακοστή με γυναικεία φυσιογνωμία η οποία έχει τα χαρακτηριστικά της περιόδου.


Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.Μ.Ι.Π.Η. μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί ενότητες οι οποίες αφορούσαν την ιστορία της Αρχαίας, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Βέροιας.


Μέσα στον επόμενο μήνα πρόκειται να υλοποιηθούν δύο ακόμη εκπαιδευτικές συναντήσεις οι οποίες θα αφορούν το Μακεδονικό Αγώνα και την απελευθέρωση της πόλης από την Οθωμανική κυριαρχία.


Περισσότερες πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Μαθαίνω την Ιστορία του τόπου μου.... Βεροιώτικες Ιστορίες της Αποκριάς


Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας συνεχίζοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με γενικό τίτλο "Μαθαίνω την ιστορία του τόπου μου...", σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, διοργανώνει νέα εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα "Βεροιώτικες Ιστορίες της Αποκριάς".

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012, 11.00 – 12.30.
Ελάτε να ακούσετε Βεροιώτικες ιστορίες της Αποκριάς και να γνωρίσετε την «κυρά Σαρακοστή», ένα από τα παλαιότερα ελληνικά έθιμα που σχετίζονται με τη γιορτή του Πάσχα. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο ημερολόγιο που μετρούσε τις εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί!

Υπεύθυνη του προγράμματος η κα Αρίστη Κουκουρίκου - Δ/ντρια 4ου Δημ. Σχολείου Βέροιας - Μέλος Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Για παιδιά 7-14 ετών. Με προεγγραφή στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

*Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, Έλλης 8, τηλ. 2331024494.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΠΡΟΥΣΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

  Στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της η Ε.Μ.Ι.Π.Η. εγαινιάζει μια νέα σειρά εκδηλώσεων, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να επισκεφτεί και να γνωρίσει τόπους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την Ημαθία. 
  Η αρχή γίνεται με ένα 5νθήμερο ταξίδι (18-22/4/2012) στις πόλεις Προύσα και Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να γνωρίσουν πτυχές ενός άλλου πολιτισμού. 
  Για την Ημαθία η Προύσα αποτελεί την πατρογονική εστία πολλών Ημαθιωτών οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε αυτήν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέρα από την Πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους αποτελεί τον τόπο όπου έδρασαν πολλοί επιφανείς Βεροιείς. 
  
 Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 


1η Ημέρα: ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΟΥΣΑ - (Τετάρτη 18.04)
Αναχώρηση στις 05.00 με προορισμό πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους , την Προύσα. Περνώντας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση φτάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων. Μετά τoν έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων, επισκεπτόμαστε τα καταστήματα DUTY FREE SHOPS – EVEREST για αγορές, καφέ και περνώντας την γέφυρα των Κήπων, φτάνουμε στον τούρκικο συνοριακό σταθμό των Υψάλων. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσσάνη, φθάνουμε στην Καλλίπολη(Gelibolu) από όπου θα πάρουμε φέρυ-μπόουτ για την Αρχαία Λάμψακο (Lapseki) περνώντας  τα στενά των Δαρδανελίων. Άφιξη στην Προύσα χτισμένη στις καταπράσινες πλαγίες του όρους Όλυμπος της Βιθυνίας. Επίσκεψη στην πλούσια αγορά της με τα γνωστά ωραία μεταξωτά, μπουρνούζια και πετσέτες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση


2η Ημέρα: ΠΡΟΥΣΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - (Πέμπτη 19.04)
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το συμβολικό μνημείο του Καραγκιόζη. Στην συνέχεια αναχώρηση για Κων/πόλη περνώντας με το καράβι από Topcular στην Αρέτσου (Eskihisar). Φτάνουμε στην Ασιατική Κωνσταντινούπολη. Από την περιοχή Bostanci θα αναχωρήσουμε για την προαιρετική εκδρομή μας, στα καταπράσινα Πριγκηπόνησα. Προορισμός μας αρχικά το τρίτο νησί των Πριγκιποννήσων, η Χάλκη, με την ομώνυμη Θεολογική Σχολή να δεσπόζει στο λόφο του νησιού (λόφος της Ελπίδας). Περιήγηση των εγκαταστάσεων της Σχόλης καθώς και της Μονής της Αγίας Τριάδος. Στην συνέχεια μετάβαση στο μεγαλύτερο νησί των Πριγκιποννήσων, την Πρίγκηπο. Με τα γραφικά παιτόνια που υπάρχουν στο νησί, σας προτείνουμε να κάνετε το γύρο του νησιού, θαυμάζοντας τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά και την φυσική ομορφιά του και όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφθείτε επίσης, το μοναστήρι του Αγ.Γεώργιου του Κουδουνά ,που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του νησιού, απ’ όπου θα θαυμάσετε την υπέροχη θέα όλων των νησιών. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 


3η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - (Παρασκευή 20.04)
Μετά το πρωινό, κάνοντας έναν οδικό περίπλου των χερσαίων τειχών του Θεοδοσίου, επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπαλουκλί με το θαυματουργό αγίασμα και τους τάφους των Πατριαρχών, αρχιερέων και ευεργετών της Πόλης. Μετάβαση στον 1ο και σημαντικότερο λόφο της Βυζαντινής Επτάλοφης Πόλης, όπου θα δούμε τον Μέγα Ιππόδρομο, με τους 3 οβελίσκους (ο ένας Αιγυπτιακός που μεταφέρθηκε από τον Μ. Θεοδόσιο, ο δεύτερος από τους Δελφούς που μεταφέρθηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο στην Πόλη και ο τρίτος του Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρογέννητου), θα επισκεφθούμε το αξεπέραστο Βυζαντινό Μνημείο την Αγία Σοφία (η εκκλησία του Ιουστινιανού, είναι η Τρίτη εκκλησία, κτίστηκε σε 5 χρόνια 532 μ.Χ – 537 μ.Χ). Εν συνεχεία επίσκεψη στο Υδραγωγείο του Ιουστινιανού, μοναδικό κατασκεύασμα κοντά στην Αγία Σοφία που χρησίμευε σαν Υδραγωγείο της Κωνσταντινούπολης και κοσμήθηκε με πολυάριθμους κίονες από λεηλατημένους και κατεστραμμένους αρχαιοελληνικούς ναούς. Θα δείτε την κολώνα με το κεφάλι της Γοργόνας, την κολώνα με τα δάκρυα κ.α. Συνεχίζουμε με το ανάκτορο Topkapi, όπου θα επισκεφθούμε τις κουζίνες των ανακτόρων στις οποίες περιλαμβάνονται μοναδικές συλλογές αγγείων και κινέζικων, το κυρίως ανάκτορο, και τέλος το θησαυροφυλάκιο με μοναδικές συλλογές κοσμημάτων που ανήκαν στους Οθωμανούς Σουλτάνους. Ακολουθεί προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Μετά την ξενάγηση χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων, στο κέντρο της Πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με δείπνο σε νυχτερινό κέντρο με χορούς και τραγούδια από περιοχές της Ανατολής. Διανυκτέρευση. 


4η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - (Σάββατο 21.04)
Πρωινό και αναχώρηση στις 08.30 από το ξενοδοχείο για να επισκεφθούμε το τελευταίο θερινό ανάκτορο των Οθωμανών Σουλτάνων, το Dolma Bahce, παλάτι χτισμένο από τον Αβδούλ Μετζίτ σε στυλ μπαρόκ και ροκοκό. Συνεχίζοντας θα περάσουμε από το υδραγωγείο του Ουάλεντος και την περιοχή Fatih, όπου βρίσκεται το ομώνυμο τέμενος, στη θέση του οποίου υπήρχε ο βυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων, για να καταλήξουμε στη Μονή της Χώρας (Kariye Camii) με τα υπέροχα ψηφιδωτά και τις μοναδικές νωπογραφίες. Ακολουθώντας διαδρομή παράλληλη με τις ακτές του Κερατίου Κόλπου, θα καταλήξουμε στην περιοχή του Φαναριού, εκεί όπου φιλοξενείται το συγκρότημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο Ι.Π.Ναός του Αγίου Γεώργιου με τις σπάνιες ιστορικές εικόνες και τις λειψανοθήκες Αγίων της Εκκλησίας μας. Η περιήγηση της σημερινής ημέρας ολοκληρώνεται με τις επισκέψεις μας στις κλειστές αγορές της Πόλης, την Αιγυπτιακή Αγορά (Misir Carsisi) με τους περίφημους παστουρμάδες και την ποικιλία των μπαχαρικών και ξηρών καρπών και το ΚapaliCarsi, με τα 4.000 καταστήματα, όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, αντίκες κ.α. χωρίς φυσικά να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική βόλτα και δείπνο στη φημισμένη γραφική περιοχή του Kumkapi με τις ψαροταβέρνες.


5η ημέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΕΛΛΑΔΑ - (Κυριακή 22.04)
Πρωινό και αναχώρηση 08:30 από το ξενοδοχείο με τις αποσκευές μας, για να επισκεφθούμε, στο σημείο συνάντησης των χερσαίων τειχών με τα τείχη του Κερατίου Κόλπου, την Εκκλησία της Παναγιάς των Βλαχερνών, όπου εψάλλει για πρώτη φορά το 626 μ.Χ ο Ακάθιστος Ύμνος ως δέηση ευχαριστίας προς την Παναγία. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, στάση για φαγητό, άφιξη στα σύνορα τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, φτάνουμε στην πόλη μας γεμάτοι από όμορφες αναμνήσεις.


Τιμή κατ΄ άτομο: 240€ σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο.

Σημειώσεις:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
· Όλες τις μετακινήσεις/μεταφορές, σύμφωνα με το πρόγραμμα, υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γραφείου μας.
· 03 Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη στο ιστορικό κέντρο.
· 01 Διανυκτέρευση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* στην Προύσα.
· Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Καλλίπολη-Λάμψακο-Γιάλοβα-Αρετσού. 
· Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ στα ξενοδοχεία.
· 01 Δείπνο στο ξενοδοχείο στην Προύσα.  
· Ξεναγήσεις από επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό στην Κωνσταντινούπολη.
· Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
· Επαγγελματική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης


Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει:
· Εισόδους μουσείων – αρχαιολογικών χώρων .
· Επιπλέον έξοδα (όπως επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα).
· Τις κρουαζιέρες σε Βόσπορο και Πριγκηπόνησα.
· Τις ιππήλατες άμαξες στα Πριγκηπόνησα.
· Και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ως προαιρετικό.


Διευκρινήσεις προγράμματος:
Καθώς, το πρόγραμμα της εκδρομής μας, περιλαμβάνει  επισκέψεις σε αξιόλογα μνημεία της Πόλης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:
· Κατά την διάρκεια του προγράμματος, μέρος των ξεναγήσεων & περιηγήσεων θα πραγματοποιηθεί με πεζοπορία, για αυτό σας συνιστούμε να φοράτε άνετα υποδήματα και να είστε εφοδιασμένοι με αδιάβροχο ή ομπρέλα.
· Το Λιμάνι Yeni Kapi είναι εργοτάξιο και είναι ορατό μόνο πάνω από το λεωφορείο.
· Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη πτυσσόμενου κρεβατιού.
· Παιδί 02-12 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με έναν εκ των δυο γονέων δεν δικαιούται έκπτωση. 
· Τα μονόκλινα δωμάτια έχουν επιβάρυνση.
· Ώρες λειτουργίας και είσοδοι επίσημων μουσείων:
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: 20 TL + 2.5 TL ακουστικά ξενάγησης(09:00-16:00) εκτός Δευτέρας
TOP-KAPI: 20 TL  (09:00-16:00) εκτός Δευτέρας
ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: 15 TL (09:30-16:30) εκτός Τετάρτης
DOLMABAHCE SARAY: 30TL Selamlik
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ: 10TL
* Οι τιμές των εισόδων είναι αυτές που ισχύουν έως σήμερα 30/01/2012. Μπορεί να υπάρξει αναπροσαρμογή των τιμών εισόδου στα μνημεία κατά το έτος 2012.
· Τα παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου, ενώ οι ενήλικες με διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου επίσης.
· Κατά την ημέρα διαμόρφωσης του προγράμματος δεν είχαν οριστικοποιηθεί οι ημέρες & ώρες τυχόν συναντήσεων της Εταιρείας καθώς και η ακρόαση από την Α.Θ.Π. Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, ή να παραληφθεί κάτι εάν το επιβάλουν οι συνθήκες ή αργίες, ή ο αρχηγός – συνοδός της εκδρομής κρίνει ότι αυτό θα είναι προς όφελος των εκδρομέων.

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:
webmail: emipi@ymail.com
Τηλ: 23310 65482
Κιν: 6946 901531
Κιν: 6979 059993


Service by: