Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος των "Χρονικών"

Κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος της τρίμηνης έκδοσης της Ε.Μ..Ι.Π.Η."Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας", το οποίο αποτελεί το ετήσιο αφιερωματικό τεύχος, με γενικό θέμα "Σύλλογοι, σωματεία, συντεχνίες στην Ημαθία".


Τα θέματα που περιλαμβάνει το νέο τεύχος είναι τα εξής:

  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας, του Πρόδρομου Ισαακίδη (σελ. 4)
  • Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας, του Αναστάσιου Κοντογουλίδη (σελ. 7)