Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

"Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα": Σειρά Επιστημονικών Ημερίδων Τοπικής Ιστορίας

Α΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας 1890 – 1910
Βέροια 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2011

Η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσισε την πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά θα περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες από τις αρχές του 20ου αιώνα (ca 1900) μέχρι και τα τέλη του (ca 2000) και θα αφορά θεματικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο αφορά τις παραπάνω συνισταμένες, της επαρχίας Βεροίας.

Σκοπός των παραπάνω προτεινόμενων ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό μας παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Ως υπό εξέταση περίοδος για την πρώτη θεματική ορίστηκε το χρονικό διάστημα 1890 – 1910, προκειμένου να αποτελέσει εισαγωγική ενότητα, η οποία θα λειτουργήσει ως υπόβαθρο για τις υπόλοιπες, με δεδομένο το ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επαρχία της Βέροιας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού, κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους, μέχρι την 31η Ιουλίου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας
        Εμμανουήλ Ξυνάδας             Ολυμπία Μπέτσα  
         


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου