Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

"Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα" - Α΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας (1890 – 1910): Στο λυκόφως της Οθωμανικής περιόδου

Κατά την υπ’ αριθμ. 4/2011 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά θα περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες από τις αρχές του 20ου αιώνα (ca 1900) μέχρι και τα τέλη του (ca 2000) και θα αφορά θεματικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο αφορά τις παραπάνω συνισταμένες, της επαρχίας Βεροίας.

Σκοπός των παραπάνω προτεινόμενων ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό μας παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Οι ημερίδες θα ακολουθούν χρονολογική διαίρεση ως εξής: Α΄ (1900 – 1920), Β΄ (1920 – 1940), Γ΄ (1940 – 1950), Δ΄ (1950 – 1967), Ε΄ (1967 – 1980), Στ΄ (1980 – 2000). Δεν αποκλείεται μελλοντικά να προκύψει και η ανάγκη πραγματοποίησης ημερίδων και με θεματικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή των εισηγητών θα εξασφαλίζεται είτε διά προσωπικής προσκλήσεως είτε με τη μέθοδο της υποβολής αιτήσεως – περιλήψεως από μέρους των ενδιαφερομένων. Τα κριτήρια συμμετοχής δεν θα έχουν πάντοτε χαρακτήρα καθαρά ακαδημαϊκό, καθώς στο πλαίσιο της αναζήτησης πληροφοριών για την τοπική μικροϊστορία, ενίοτε αναδεικνύονται σε σημαντικά ερευνητικά εργαλεία πληροφορίες και ντοκουμέντα που προέρχονται από ιστοριόφιλους, συλλέκτες και πολίτες της περιοχής.

Ως υπό εξέταση περίοδος για την πρώτη θεματική ορίστηκε το χρονικό διάστημα 1890 – 1910, προκειμένου να αποτελέσει εισαγωγική ενότητα, η οποία θα λειτουργήσει ως υπόβαθρο για τις υπόλοιπες, με δεδομένο το ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επαρχία της Βέροιας (εφαρμογή κοινοτικού συστήματος, ξένες προπαγάνδες, μακεδονικός αγώνας κ.τ.λ.).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (26 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου), κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, αντίστοιχα*.

Για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου των ημερίδων έχει συσταθεί Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κυρίους Φωτιάδη Κωνσταντίνο – Καθηγητή Π.Δ.Μ., Κοτζαγεώργη Φωκίωνα – Επ. Καθηγητή Α.Π.Θ., Κουκουσά Βασίλειο – Αν. Καθηγητή Α.Π.Θ. και Μιχαηλίδη Ιάκωβο – Επ. Καθηγητή Α.Π.Θ.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της Α’ Επιστημονικής Ημερίδας τοπικής ιστορίας (1890 – 1910) είναι τετραμελής οργανωτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (βλ. συνέχεια), μέχρι την 10η Αυγούστου 2011, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com. Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα.
Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 14 του τριμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας», ενώ για τις εισηγήσεις της ημερίδας προβλέπεται, αρχικά, ηλεκτρονική έκδοση, όχι αργότερα από τα τέλη του 2011.

Εισηγητές οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση αναλόγως.

Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της ημερίδας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ.
  
Ο Πρόεδρος                    Η Γραμματέας
Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας         Ολυμπία Μπέτσα

* Αν η ζήτηση από πλευράς εισηγητών υπάρξει μεγάλη είναι πιθανό η έναρξη της ημερίδας να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου το πρωί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου