Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Επιστολή της Ε.Μ.Ι.Π.Η. προς τους εισηγητές του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου


Προς
Τις αξιότιμες εισηγήτριες και τους αξιότιμους εισηγητές
 του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία

ΘΕΜΑ: Έκδοση πρακτικών του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ημαθία της Ε.Μ.Ι.Π.Η.